ACT Therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Hiermee werk je aan jouw psychologische flexibiliteit. Zodat je flexibel om leert gaan met gevoelens, gedachten en situaties. Op de momenten dat je gevoelens lastig of pijnlijk zijn kun je toch betekenisvolle keuzes maken.

Hoe beter jij dit gaat herkennen en je je hier voor open kunt stellen voor je ervaringen, hoe groter je vermogen om te kunnen werken aan de kwaliteit van je leven. Verder leer je met ACT om je leven in te richten aan de hand van een diepere verbinding met voor jou belangrijke waarden. Hierdoor krijgt je leven meer betekenis.

Je openstellen, aanwezig zijn en doen wat belangrijk is zijn de 3 kernelementen.

ACT is een toegankelijke en praktisch toepasbare methode. Je leert op deze manier omgaan met de onvermijdelijke moeilijkheden van het leven en je leert wat je kunt doen in lijn met jouw waarden.

De zes pijlers van ACT

Het begint allemaal met acceptatie, waarin je ruimte gaat maken voor lastige, nare en vervelende ervaringen. Vervolgens kom je bij de pijler waarbij je leer om afstand te nemen van je gedachten. Het is belangrijk dat je flexibel om leert gaan met je zelfbeeld en dat je, jouw aandacht richt op het hier en nu.

Een belangrijk uitgangspunt van ACT is dat je stilstaat bij jouw eigen waarden, wat is voor jou echt belangrijk? Toegewijd handelen is het vermogen om te investeren en te groeien in je eigen handelen.

Iris is zeer mensgericht, empathisch en kundig
“Via m’n revalidatiecentrum werd mij geadviseerd ACT te volgen om (in mijn geval) te leren omgaan met een blijvende fysieke beperking. Via Google en haar website kwam ik bij Iris terecht. Het bleek een heel goede keuze: Iris heeft mij geholpen om pijnlijke overtuigingen uit het verleden te doorvoelen en tegen het licht te houden. Om deze uiteindelijk te herzien en samen te kijken naar mijn diepste waarden in het hier en nu.
Een intensieve periode en therapie, die mij acceptatie en (be)rust(ing) hebben opgeleverd in zelfs een bredere context dan alleen mijn blijvende beperking en pijn.
Iris is zeer mensgericht, empathisch en kundig. Haar flexibiliteit en afstemming met mijn persoonlijke behoeftes leverden op maat gemaakte sessies op en door deze confronterende en interessante gesprekken heb ik samen met haar mijn bij aanvang geformuleerde doelen bereikt.
Ik zie ACT als een waardevolle investering in mijzelf en ik raad Iris van Wijk van harte aan!”
S. Gerris

Individueel en in groepen

ACT therapie is zowel toepasbaar in groepen als individueel. In mijn individuele sessies zijn de zes pijlers verweven in de begeleiding en pas ik regelmatig oefeningen gebaseerd op de ACT visie toe. Uiteraard stem ik een oefening eerst met je af door het doelt te vertellen en je toestemming te vragen.

Een TrajACT kan ook individueel gevolgd worden dan bestaat het traject uit 6 individuele sessies van 1.5 uur.

Bel mij gerust of vul mijn contactformulier in als je vragen hebt.